12 thoughts on “Tâm Chè nướng thịt theo kiểu người Tây Bắc( Grilled northwestern meat)#TâmChèVĩnhLong

  1. Ủng hộ trang FANPAGE Tâm Chè Vĩnh Long:https://www.facebook.com/T%C3%A2m-Ch%C3%A8-V%C4%A9nh-Long-102158247938664/?modal=admin_todo_tour

  2. bao nhiêu thịt như vậy thánh ăn cải tào ăn khong đủ nửa đó chú😀😀😀😀😀😀😀😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *