Cooking with Grandma

Cooking with Grandma

Chào mọi người, mình là Helen Thể theo yêu cầu của các bạn, hôm nay Helen sẽ giới thiệu các bạn với một thành viên đặc biệt của gia đình Helen Helen sáng nay đã đi chợ Giờ Helen sẽ chạy xe máy qua nhà...