Kids Songs WAIT UNTIL I COOK IT by Preschool Popstars – food song for teaching patience to kids

Kids Songs WAIT UNTIL I COOK IT by Preschool Popstars – food song for teaching patience to kids

Subscribe to best gamer to be entered into a competition. මම උයන්න තෙක් ඔබ බලා සිටිය යුතුය! (x2) ඔයා ඔයාගේ ප්ලේන් එකට දාන්න තුරු ඉන්න බලාගෙන ඉන්න ඕන. මම එය උයන තෙක් බලා සිටිය යුතු ය සෙස්සෝ පුංචි කෙල්ල: මනුස්සයෙක්, මගේ අම්මා කිව්වා බලා ඉන්න....