Kids eat Indian food in America

Kids eat Indian food in America

Taste of India chúng tôi đến đây. này là gì vậy? chúng tôi đang ăn thức ăn của ấn độ đây là thịt gà bbq với hành, mùi vị nhẹ nhàng ko cay. Giống cay nhưng ko cay bánh đó là gì? Đó là Naan>.