Kids eat Indian food in America


Taste of India chúng tôi đến đây. này là gì vậy? chúng tôi đang ăn thức ăn của ấn độ đây là thịt gà bbq với hành, mùi vị nhẹ nhàng ko cay. Giống cay nhưng ko cay bánh đó là gì? Đó là Naan>.

12 thoughts on “Kids eat Indian food in America

  1. Thank you for all the likes & lovely comments!! 😘Can’t believe it’s over 10K on this Vid☺️ Wish you all good luck✌🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *